1. VAROVANJE ZASEBNOSTI

Spletna stran AN idea spoštuje zasebnost svojih uporabnikov. Upravljavec osebnih podatkov, ki jih posameznik posreduje ob dostopu do spletne strani ali jih vpiše znotraj te spletne strani je podjetje AN idea, Anja Naraločnik s.p., Šaleška cesta 2A, 3320 Velenje, matična številka: 8088390000 (v nadaljevanju tega besedila upravljavec osebnih podatkov). Posameznik dovoljuje upravljavcu uporabo osebnih podatkov, ki jih ta posreduje ob prijavi na brezplačne novice, registraciji na delavnice v živo, ob prenosu e-priročnika ali druge publikacije ter v ostalih primerih, ko vpiše svoje osebne podatke na spletni strani www.an-idea.si, za namene obveščanja o storitvah in novicah povezanih z AN idea. Posameznik, ki se prijavi na delavnice podjetja AN idea, dovoljuje, da se slikovno in video gradivo uporabi v promocijske namene podjetja AN idea.Posameznik, ki dostopa do spletnih strani upravljavca osebnih podatkov ter na njih izpolni spletni obrazec s svojimi podatki, se strinja da lahko ta zbira podatke o obiskih spletnih strani za namene analize interesa obiskovalca za nakup ter posledično za pripravo prilagojene ponudbe posamezniku.Upravljavec osebnih podatkov, podatke pridobljene za zgoraj opredeljene namene lahko posreduje zunanjim administratorjem sistema ter drugim osebam, ki dostopajo do podatkov v imenu in na račun upravljavca osebnih podatkov.Posameznik izjavlja in potrjuje, da je seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj v skladu z določbami 29., 30., 31., 32. in 33. Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) – Uradni list RS, št. 94/ 2007. Izjavlja tudi, da je seznanjen z dejstvom, da je posredovanje podatkov prostovoljno ter da v primeru, če podatkov ne bo posredoval, upravljavec ne bo izvedel prenosa e-priročnika, druge publikacije ali izpolnil druge storitve na katere se prijavlja posameznik oziroma ne bo izvedel analize interesa obiskovalca spletne strani ter pripravil prilagojene ponudbe posamezniku. Če posameznik ne želi, da mu upravljavec osebnih podatkov pripravi prilagojeno ponudbo glede na obisk njegove spletne strani lahko bodisi onemogoči piškotke na svojem brskalniku ali pa ne posreduje svojih podatkov znotraj obrazca na spletni strani upravljavca ter tako zagotovi svojo anonimnost. Privoljenje lahko posameznik prav tako kadarkoli prekliče z obvestilom o prenehanju uporabe njegovih osebnih podatkov na naslov anja@an-idea.si.

2. POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI

Vsebina, objavljena na spletni strani www.an-idea.si, se lahko uporablja in reproducira le v nekomercialne namene, kjer pa mora ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati.Na spletni strani www.an-idea.si, se trudim zagotoviti najbolj točno in ažurno vsebino, vendar ne prevzemam nobenih garancij o njeni točnosti in/ali ažurnosti. Vsebine lahko spreminjam kadarkoli, brez obveznosti o obveščanju uporabnikov in ne odgovarjam za posledice tako povzročenih sprememb.Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost in rezultatov ne garantiramo.Niti podjetje AN idea, Anja Naraločnik s.p., niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletne strani www.an-idea.si, ne odgovarja za škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na spletnih straneh AN idea, ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

3.NAČINI PLAČILA IN IZDAJA RAČUNOV ZA NAKUP STORITEV IN PRODUKTOV

Vse spletne produkte, prijave na delavnice lahko poravnate po sistemu predračuna.Račun za sprovedeno plačilo boste prejeli najkasneje v 8 dneh po prejetem plačilu na naveden elektronski naslov. Računov ne pošiljamo po pošti, razen če to izrecno želite in zahtevate (v tem primeru to sporočite na email naslov anja@an-idea.si. Vsi dostopi do uporabe elektronskih vsebin vam bodo omogočeni najkasneje v 24 urah od registracije.